மூன்றுக் கவிதைகள்

in கவிதை

1.

அறம்செய விரும்பு
ஆறுவது சினம்
என்கிறார் அவ்வையார்
யாராவது கேட்டால்தானே.

2.

கணவன் நான்
மனைவி நீ
நடத்துவோம் இல்லறம்
வீடுதான் தாம்பரம்

3.

கவிதை கவிதை போல்
இருக்கக் கூடாது
என்கிறான் மலையாளி
இதென்ன புதுக் கரடி?

Tags: , ,

2 Responses

  1. // இதென்ன புதுக் கரடி? //

    ஓ!! மலையாளத்திலும் கரடி.. கரடி தானா?

    பலே.. பலே.

    • பேயோன்No Gravatar says:

      நான் ஒன்றும் மலையாள கவிதை எழுதவில்லையே. கடவுளே!

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar