கவித்துவ ஓவியத்துவம்

in ஓவியம்

 

‘திசை காட்டிப் பறவை’ புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ‘கவிதை அகராதி’க்காக வரைந்தது.

Tags: , ,

7 Responses

 1. ஆயில்யன்No Gravatar says:

  இதுக்கு தமிழ்வாணன் தான் மாடலா பாஸ் ? :)

 2. ஆயில்யன்No Gravatar says:

  //கவித்துவ ஓவியத்துவம்//

  ஏன் இத்தனை ”த்து” சமூகத்தின் மீதான காழ்ப்புணர்ச்சியோ?

 3. இலிங்கவுரு குறியீட்டமர்வுகள் நிறைந்தது.

 4. இந்த கவித்துவ ஒவியதுக்கு கீழ் இருப்பது இரு
  (க)விதைகளா?

 5. Incredible MonkeyNo Gravatar says:

  ஓவியத்தில் நீங்கள் யாருடைய வாரிசு.

 6. பேயோன்No Gravatar says:

  ஓவியத்தில் எனக்கு வாரிசுகள் இல்லை.

 7. துப்பறியத்துவம் என்றும் கூட சொல்லலாம். மேலும் கவிதோவிய அமைப்பில் ஒரு திட்டமிடல் தெரிகிறது.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar