எதிர்காலம் சென்ற குழந்தை

in கட்டுரை, கவிதை

சாக்லெட் மீசையும் பிரெஞ்சு தாடியும்
பூசிக்கொண்டு கேட்கிறாள் வாண்டுப் பெண்
“நீ சின்ன வயதில் இந்த சாக்லெட்
சாப்பிட்டிருக்கிறாயா?”
“என் சின்ன வயதில் இந்த சாக்லெட்
இல்லவேயில்லை” என்கிறேன்.
“என் சின்ன வயதில் இருக்கிறது”
என்கிறாள் குட்டிப் பெண்
எதிர்காலத்தில் ஒரு துண்டைப் போட்டு.

Tags: , , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar