காதல் இரவு

in கவிதை

பட்டை தீட்டுவதற்கு பதிலாய்
வெள்ளி முலாம் பூசிய
வைரங்களைப் போல்
நட்சத்திரங்கள்,

மேற்படிகள் சூழ கருப்பு வேட்டியில்
விழுந்த நீள்கிழிசலாய் நிலா,

இரண்டிற்கும் அடியில்
காரை பெயர்ந்து சொரசொரக்கும்
மொட்டை மாடி மதிற்சுவர் மேல்
பாவாடை நைந்திடச் சாய்ந்த ஒயிலில்
என்னெதிரே நீ…

இன்றைக்கு இது போதுமெனக்கு.

Tags: , , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar