குரூப் போட்டோ – 2

in கவிதை

(ஒற்றுத் திருத்தம் செய்தது)

(முத்தம்

அருகில்
அனுபவங்களை
இப்போதென்ன
இரண்டாம்
இவர்கள்
ஊரிலேயே
எழுத
எழுதலாம்
எழுதுவது
என்று
ஏதாவது?)
ஒரு
ஓரமாய்க்
கணக்குக்
கதைதான்
கருப்புக்
கவிதைக்
காதல்,
காதலிக்
கித்தம்
குரூப்
குரூப்
குறும்பு
கேட்டுவைக்கலாம்
சம்பவங்கள்
சுலபம்
செய்கிறார்களோ
தமிழ்த்
தலைமையாசிரியர்
தோழர்களின்
நிற்கும்
நிற்கும்
நினைவுகூரலாம்
பள்ளிப்
பற்றிப்
பற்றிப்
பின்னாலிருந்து
புகைப்படத்தில்
பெரிய
பெரியவர்
போட்டோவை
போட்டோவைப்
மஞ்சளேறிய
மீசை
முக்கியம்
முடியாது.
முதல்
முன்வரிசையில்
வர்ணித்து
வரிசையாய்
வரிசையில்
வாத்தியார்
வாத்தியார்
வெள்ளை
வைத்த

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar