ஃப்யூஜி-சான்

in ஓவியம், கவிதை

குளிர்ந்த ஜனவரி இரவுக் காற்றில்
நெடிய புற்கள் வளைந்தாடுகின்றன
நீருக்குள் ஓசை எழுப்பித்
தாவுகிறது ஒரு தவளை
எதையும் கவனிக்கும் நிலையில்
இல்லை  ஃப்யூஜி-சான்.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar