நானும்

in கவிதை

 

நான் குழந்தையாக இருந்தபோதே
பெரிய சித்தப்பா காசநோயில் போய்விட்டார்
ஒரு அத்தை நான் பிறக்குமுன்பே
ஏதோ விநோத சீக்கில் காலமானார்
இன்னொரு சித்தப்பாவை
புற்றுநோய் வாரிச் சென்றது
ஒரு சித்திக்குப் பாம்பு கடித்தது
சென்ற ஆண்டு பெரியப்பா
சிறுநீரகம் பழுதாகி இறந்தார்
நானும் ஒரு குழந்தைக்குப் பெரியப்பாதான்
ரயில் வரும் நேரம்
தண்டவாளத்தைத் தாண்டிக்கொண்டிருக்கிறேன்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar