அடடே, தார்மீகம்!

in கவிதை

இடது க்ளிக் செய்யப்போனால்
அடடே, தற்செயலாய்
விரலடியிலிருந்து மேஜைக்கு
வந்து விழுகிறதோர்க் கொசு
ஒரே போடாக அடித்துவிடலாமா,
கருணைக் கொலையாக
நசுக்கிவிடலாமா?
சிறிதென்றாலும் கொசு
இனப் பகைவனல்லவா?
அடடே, தார்மீகம் குறித்து
சிந்திக்கையிலேயே
அடித்து மேஜை மீதிருந்து
தள்ளியும் விட்டிருக்கிறேன்
மொசைக் தரையில்
எங்கே விழுந்தது?
வண்ணப் புள்ளிகளில்
ஆளைக் காணோம்.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar