பிரதிபலித்தல்

in கவிதை

ஒரு கண்ணாடி எதிரில்
இன்னொன்றை
வைத்துவிட்டு விலகினால்
அவற்றுள் நிகழ்வதென்ன?
உரிமையாளர்களின்
அங்க லாவண்யங்களை
விமர்சிக்குமா?
கிசுகிசுக்களைப்
பகிர்ந்துகொள்ளுமா?
குரூபிகளையே
பார்த்துக்கொண்டிருக்க
வேண்டியதை
நொந்துகொள்ளுமா?
விரிசல்களை
ரச இழப்புகளை
சொல்லிக்காட்டிப்
பரிகசித்துக்கொள்ளுமா?
தம் பாதரச இருப்பு
பற்றிப் புலம்புமா?
அல்லது சந்திப்பின்
சாத்தியங்களை
உணராமல்
இலக்கின்றி
முடிவின்றி
போதும் நிறுத்து
என்று சொல்ல
ஆளின்றி
ஒன்றுக்குள் ஒன்றாகப்
பிரதிபலித்துக்
கொண்டே இருக்குமா?
எனக்குத்
தெரிந்தாக வேண்டும்.

 

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar