இரு கவிதைகள்

in கவிதை

பவர் ரேஞ்சர்

மனதில் உதித்த கதையைச் சொல்லக்
கூப்பிட்டதும் ஆடிய பொம்மையுடன்
குடுகுடுவென ஓடி வருகிறான்
அழகாய்க் கதை கேட்டு முடித்து
அதே வேகத்தில் ஓடிப்போகிறான்
என் மேஜையில் ரெட் பவர் ரேஞ்சரைத்
தனக்கீடாய் வைத்துவிட்டு.

குழந்தையும் கதைசொல்லியும்

குட்டிப் பையனைக் குளிப்பாட்ட
அலிபாபா கதை சொல்லிவந்தேன்
தங்கத்தை எடைபோடும் வரை
அழகாய்க் கேட்டவன், “அப்பா,
கதை எப்ப முடியும்?” என்றான்
கேளாத பாவனையில்
கதையை நான் தொடரினால்
“மூடிடு சீசேம்!” என்கிறான்
கதையை முடித்து.

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar