ஃபேஸ்புக் கவிதைகள் இரண்டு

in கவிதை

எதிர்ப்பார்ப்புகள்!!!

எதிர்ப்பார்ப்புகள் இல்லை என்றால்…
ஏமாற்றங்கள் இல்லை…!

ஆனால்…!

ஏமாற்றங்கள் இல்லாமல்…
வாழ்க்கை இல்லை…!!!

மற்றும்!!!

வாழ்க்கை இல்லாமல்…
எதிர்ப்பார்ப்புகள் இல்லை!!!

மனிதம்

மனிதமே… நீ இறந்துவிட்டாயா!!!
இறந்துதான்…. இனி புதைந்துவிட்டாயா!!!
சாதியில்… உன்னை கரைத்துவிட்டாயா!!!
பணத்திலே… நீ பதுங்கிவிட்டாயா!!!
சுயநலத்தில்… சுயம் தொலைத்துவிட்டாயா!!!
உயிர்களை… கை விட்டுவிட்டாயா!!!
மனிதமே… நீ வாழ வேண்டும்!!!
பீனிக்ஸ் சிங்கமாய் சிலிர்த்தெழ வேண்டும்!!!
மனிதமே… நீ வாழு, ஆனால்…!!! எங்களை வாழ விடு!!!

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar