காதல் கவிதைகள் மூன்று

in கவிதை

எனக்கு மட்டும் திருமணம்
ஆகியிருந்தால்
உன் வயதில் ஒரு
மனைவி இருப்பாள்.

*

ஓர் ஊடலுக்குப் பிறகான
பிரிவின் வேதனைகூட
ஒரு மதுமிஞ்சிய போதை.
அதாவது எனக்கு.

*

நள்ளிரவு மின்வெட்டுகள் போல்
பழகிவிட்டன உன் துரோகங்கள்
எண்ணிக்கையைக் கேட்டால்
சொல்லுமென் நாட்குறிப்பு
எத்தனைத் துரோகங்கள்
உச்சவரம்பு? எத்தனைக்குப்
பிறகு நிறுத்திக்கொள்வாய்?
எத்தனைக்குப் பிறகு
முறித்துக்கொள்வாய்?

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar