குழந்தையும் கதைசொல்லியும்

in கவிதை

குட்டிப் பையனைக் குளிப்பாட்ட
அலிபாபா கதை சொல்லிவந்தேன்
தங்கத்தை எடைபோடும் வரை
அழகாய்க் கேட்டவன்
“அப்பா, கதை எப்ப முடியும்?” என்றான்
கேளாத பாவனையில்
கதையை நான் தொடர
“மூடிடு சீசேம்!” என்றான்
கவிதையை முடித்து.

 

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar