மழைத் துளி

in கவிதை

தூறலில் நனைந்தவாறு
நடந்த என் புறங்கை மேல்
விழுந்த மழைத் துளி
என்னையும் உன்னோடு
அழைத்துச் செல்வாயா என்றது
நான் நதிகளுக்கோ கடல்களுக்கோ
குளங்களுக்கோ செல்லவில்லை
வீட்டுக்குத்தான் போகிறேன்
பரவாயில்லையா என்றேன்
அதற்குள் விரல் வழியே இறங்கிக்
காணாமல் போயிருந்தது துளி.
வேண்டாம் என்றால் போயேன்.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar