மழை அச்சம்

in கவிதை

சிறு தூறலுக்கே மக்கள்
மழை வரப்போகிறதென
அஞ்சிப் பரபரப்பாகிறார்கள்
குடைகளை விரிக்கிறார்கள்
வேகமாக நடக்கிறார்கள்
வாகனங்களில் பறக்கிறார்கள்
குழந்தைகளைக்கூட
நனைய விடாமல்
எதற்கு இந்தப் பீதி?
இதென்ன அமிலமா?
போங்களடா,
நீங்கள் பட்டால்
மழைக்குத்தான் அசிங்கம்.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar