எதற்குப் பேச?

in கவிதை

மனிதனுடன் மனிதன் பேசுவது
எப்படிச் சாத்தியமாகிறது?
எந்த நம்பிக்கையில்
என்ன எதிர்ப்பார்ப்பில்
பேசுகிறார்கள்?
என்ன இருக்கிறது பேச?
என்ன தெரிந்து என்ன பயன்?
நேரம், தேதி, முகவரி, இத்யாதிகளைக்
கடந்து என்ன பேசப்போகிறார்கள்?
என்ன செய்ய முடியும்
எதை மாற்ற முடியும்
இந்தப் பேச்சால்?
பேசாமல் புத்தகங்களாக எழுதி
நூலக அலமாரிகளில்
அடுக்கிவையுங்கள் போதும்.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar