தெரிந்தவர்கள் இல்லாத தெரு

in கவிதை

நாலாபுறமும்
அவலட்சண வீடுகளையும்
கட்டுமான இடுபாடுகளையும்
வழிமறித்து நிற்கும் வாகனங்களையும்
ஒரு குழந்தை மட்டுமே குந்த இடமுள்ள
சுவரோரக் கோவில்களையும்
காலைக் குளிர்விக்கும் சாணியையும்
வற்றாத மழைக் குட்டைகளையும்
ஒரு மென்மேகமாய்க் கடந்து
பூரித்த பிரக்ஞையுடன் கண்வீசிப் பார்த்து

சிகரெட்டு பீடிப் புகைகளும்
தெருவோரக் கடையின் குருமா மணமும்
அனாமத்துப் பூஜையறையின் கற்பூரமும்
கடந்திருந்த குப்பை வண்டியின் நெடியும்
பின்தொடரும் வெங்காய மணமும்
குப்பை மேட்டின் சிறுநீர் வாடையும்
கலந்த காற்றுடன் சுதந்திரக் காற்றையும் முகர்ந்து
பரவசித்து நடக்கிறேன்
தெரிந்தவர்கள் இல்லாத தெருவில்
எனக்குப் பிடித்த டி-சர்ட்டில்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar