மனிதக் குழப்பம்

in கவிதை

ரத்தக் கொழுப்புகளில்
நல்லது கெட்டது உண்டு
பாக்டீரியாக்களில்
நல்லவை கெட்டவை உண்டு
தீவிரவாதிகளில்கூட
நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் உண்டு
மனிதர்களில் மட்டும்
ஏனிந்தக் குழப்பமோ!

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar