வெட்டி துரோகங்கள்

in கவிதை

குப்பைத் தொட்டிக்குக்
குப்பைகள் போல்
சுற்றிலும்
துரோகங்களால்
சூழப்பட்டிருக்கிறேன்
எனினும்…
எனினும்…
அவை பற்றி
எழுதுமளவுக்கு இல்லை
சுவாரசியமாய்.

Tags: ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar