சாக்ஷாத்

in கவிதை

பார்க்க நாகரிகமாக
மென்மையாகப் பேசுபவர்களாக
குழந்தைகளிடம்
முதியோரிடம், ஊனமுற்றோரிடம்
பரிவு காட்டுபவர்களாக
கேட்காமல் உதவுபவர்களாக
இங்கிதம் தெரிந்தவர்களாக
விட்டுக்கொடுப்பவர்களாக
இருப்பார்கள். ஆனால்
குழந்தைகள் உட்பட
ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களை
கிராமங்களை, நகரங்களை
அழித்து ஒழிப்பதை
எதையோ பேசி
நியாயப்படுத்துவார்கள்.
வேறு யார், நாம்தான்.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar