இரு கவிதைகள்

in கவிதை

கனத்த இதயத்தோடு
விடைபெற
எனக்கு
யாரும் இல்லை,
நான்கூட.

* * *

யாருக்குத்தான்
மழை பிடிக்காது?
மழைக்குத்தான்
யாரைப் பிடிக்காது?
எல்லோர் மீதும்
பெய்கிறது.

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar