எதிர்பாராத மகிழ்ச்சி

in துண்டிலக்கியம்

எதிர்பாராத மகிழ்ச்சி. மூன்று நாட்களாகச் சவரம் செய்யாமல், முகத்தில் எண்ணெய் வடிய, டி-சர்ட்டைக் கழற்றியதால் தலைமுடி கலைந்து பிச்சைக்காரன் போல் இருக்கிறேன். இந்த சமயம் பார்த்து சில எதிர்த் தரப்பு உறவினர்கள் வருகிறார்கள். மகனிடம் ரகசியமாய் “டேய், ஒரு டம்ளர்ல கொஞ்சம் சில்லறையப் போட்டு கொண்டுட்டு வா!” என்கிறேன்.

(வார்ப்புரு பரிசோதனைக்காக)

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar