கடைக்காரனுக்குக் காதல் கவிதைகள்

in கவிதை

வழக்கமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு
ஒரு புன்னகையென்றும்
புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு
ஒரு புன்னகையென்றும்
வைத்திருக்கிறாய்.

*

எனது ஒரு ரூபாய் பாக்கி
நான் தந்த பின்னும்
உன்னில் நீங்காத நினைவாய்.
நீயெனக்குத் தர வேண்டிய
பத்து ரூபாயோ,
என்றைக்கு, எப்படி என
விளக்கச் சொல்கிறதுனக்கு.

*

உப்பு இல்லை
புளி தரவா என்கிறாய்
உப்பும் புளியும் ஒன்றா
என்றால் ஒன்றுதான்
கம்பெனிதான் வேறு
என்கிறாய்.

*

விதிவசத்தால்
வேறு கடையில் வாங்கிய
ரீஃபில் பேக்கைப் பார்த்து
உன் முகம் காட்டிய கசப்பு
பாகற்காயையும்
பொறாமைப்பட வைப்பது.

*

முற்றலைக் கண்டறிய
வெண்டைக்காய் முனையை
உடைக்காதே என்கிறாய்
உடைத்துப் பார்க்காமல்
எப்படி வாங்குவதாம்?

*

ஒருமுறை உன் கடையில்
வாங்கிவிட்டால்
என் மகன் உனக்குத்
தம்பியாகிறான்
என் மனைவி உனக்கு
மேடமாகிறாள்
நான் உனக்குச்
சொந்தமாகிவிடுறேன்.

Tags: , , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar