உனக்காகக் காத்திருந்த நேரத்தில்

in கவிதை

உனக்காகக் காத்திருந்த நேரத்தில்
பதினாறு பேருந்துகள் வந்தன
ஐம்பது ஆட்டோக்கள்
பதினோரு சைக்கிள்கள்
எட்டு வேன்கள்
முப்பத்தியாறு கார்கள்
எழுபத்திரண்டு டூவீலர்கள்
நூற்றுக்கணக்கில் மனிதர்கள்
எல்லாம் வந்தன(ர்)
உனக்காகக் காத்திருந்த நேரத்தில்
நீயும் வந்திருந்தால்
சூப்பராக இருந்திருக்கும்.

Tags: , ,

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar