விடைபெறல்

in கவிதை

பூஜை பலாத்காரம் பில்லி சூனியம்
எதிலும் ஆர்வமில்லை
ஆள் போனால்
யார் கண்ணையும் நனைக்காமல்
மின்தகனம் செய்துவிடுங்கள், நன்றி.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar