ரயில் நதி

in பிற

சக்கரம் கட்டிய நதியாக
விரைகிறது ரயில்
முதுகைக் காட்டிக்
குனிந்து நிற்கும்
பாலத்தின் மேலே.

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar