அழைப்புகள்

in கவிதை

நிச்சயதார்த்தம்
திருமணம்
ரிசப்ஷன்
வளைகாப்பு
கிரகப்பிரவேசம்
பிறந்தநாள் விழா
அரங்கேற்றம்
மீண்டும் பிறந்தநாள் விழா
கெட் டுகெதர்…
உங்களுக்கெல்லாம்
வேறு வேலையே இல்லையாடா?

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar