பள்ளிக்குப் போய்விடுவான் பையன்

in கவிதை

பள்ளிக்குப் போய்விடுவான் பையன். உண்ட
களைப்புத் தீர மாடி ரூம் ஏறுவார் பிணைவி.
கட்டை சாய்த்து வம்பு பேச அவர்தம்
கூட்டமும் போகும். சிறுபொழுது கடந்தால்
நிலுவை சிலிண்டர்காரனும் வந்து போவான்.

கொட்டை வேகும் கோடையின் உக்கிரம் ஏற
செக்கிழுக்கும் தளர்கிழமாய் மின்விசிறி மெல்ல
காற்றின்றிச் சுழலும் கனல் தாரகை மதியத்திலே

மென்பொருள் ஷிஃப்ட்டுக்கு குச்சிப் பை மாட்டிக்
கிளம்பும் வேளை மட்டும் இளம்பெண்ணே
ஜன்னலடியான் என் மீதுன் பார்வை படுமோடி?

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar