சிக்குதல்

in கவிதை

ஓடும் பேருந்தின் ஃபுட்போர்டில் ஏறுவது போல்
வலதுகால் செருப்புக்குள் கல் ஒன்று புகுந்தது
எல்லாப் பக்கமும் வார் போட்ட செருப்பிலிருந்து
கல்லுக்குத் தப்பிக்க வழி இல்லை
கோட்டை போன்ற என் செருப்பு
அனுமதித்த வரையிலும்
உள்ளங்காலை உயர்த்தித் திருப்பி
இடைவெளிப் பாதை வகுத்து
கல்லைத் தெருவுக்குள் வீசினேன்
வலையிலே விழுந்த மீனைக் கடலிலே விடுவது போல்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar