உன் வார்த்தைகளால் வேண்டாம்

in கவிதை

எனக்குத் தெரியும்
எப்படி எண்ணெய்க் கிணற்றில் மீன்கள் போல்
மக்கள் சாகிறார்கள் என்று
எப்படிக் கூடாத வகையிலெல்லாம்
இழிவுக்குள்ளாகிறார்கள் என்று
எப்படி ரத்தக்கறை தரையில் படியக்
குழந்தைகள் மடிகிறார்கள் என்று
அதனால்தான் சொல்கிறேன்
இனிமேல் அது பற்றி எழுதாதே

உன் வேதனை எனக்குப் புரிகிறது
என் வேதனையும்தான் அது
உன் கண்களில் துளிர்க்கும் கண்ணீரை
என் கண்களில் நான் கட்டுப்படுத்துகிறேன்
(நான் உறுதியான ஆள் என்றில்லை.
என்னைப் பற்றிய சிந்தனையில்
கொஞ்சம் தொலைந்துபோவேன்,
அவ்வளவுதான்)
உன் இதயத்தைப் பொசுக்கும் கோபம்
என் இதயத்தையும் பொசுக்காமல் இல்லை
இதில் நீயும் நானும் வேறில்லை

அதனால்தான் சொல்கிறேன்
இனிமேல் அது பற்றி எழுதாதே
உன் வார்த்தைகளால் வேண்டாம்
அது ரொம்ப அதிகம்

நிறைய நடந்துவிட்டது
இனியும் நடக்கும்
உலகம் எப்போதும் இப்படித்தான்
இயங்கிவந்திருக்கிறது
பூமி சுற்றுவதே அதற்கு அத்தாட்சி
நீ இப்போது மேலும் அதிகமாக,
விரிவாகத் தெரிந்துகொள்கிறாய்
எதுவும் மாறவில்லை

அதனால்தான் சொல்கிறேன்
இனிமேல் அது பற்றி எழுதாதே
உன் வார்த்தைகளால் வேண்டாம்
அது ரொம்ப அதிகம்
ஏனென்றால் உன்னைப் போல்
களங்கமற்றவை அல்ல
உன் வார்த்தைகள்
உன் துயரத்தை உரக்கச் சொல்ல
உன் துரோகிகளைத் தேடாதே

கண்கள் கலங்கும்போது
மனம் குமுறும்போது
உன்னால் எதுவும்
செய்ய இயலாதென
உணர்ந்து நோகும்போது
அது பற்றி எழுதாதே
வேறு ஏதாவது செய்
அதில் தவறே இல்லை
அது உலகின் துன்பத்திற்கு
நீ செலுத்தும் மரியாதை
அது உன் பங்களிப்பு.

Tags: , , ,

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar