தாவர அன்பு

in கவிதை

மதுரைக்குப் போவதாகச் சொல்கிறேன்
மதுரையிலென் மாமா வீட்டில் தங்கு என்கிறாய்
திருச்சிக்குப் போவதாகச் சொல்கிறேன்
திருச்சியில் பெரியப்பா வீட்டில் தங்கு என்கிறாய்
கோவைக்குப் போவதாகச் சொல்கிறேன்
கோவையில் கசின் வீட்டில் தங்கு என்கிறாய்
திருநெல்வேலி போவதாகச் சொன்னால்
சாந்தியக்கா புருஷன் உதவுவார் என்கிறாய்
அசௌகரியத்தின் நகத் துண்டால் நெருடுகிறாய்
யாரும் உதவாமல் நான் போக வழியுண்டா?
மாமாக்களே, பெரியப்பாக்களே
கசின்களே, சாந்தியக்கா புருஷன்களே
உங்கள் தூய்மையான தாவர அன்பிலிருந்து
தப்பிக்க வழி இல்லையா?

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar