ஒரு குடம் தண்ணீர்

in துண்டிலக்கியம்

யாரோ ஒரு கிராமத்து அழகி இடுப்புச் சேலையை நளினமாகத் தூக்கிச் செருகிக்கொண்டு ஆற்றில் எடுத்த ஒரு குடம் தண்ணீரைத் தளும்பத் தளும்பச் சுமந்து என் முகத்தின் மேல் ஒயிலாக நடந்து போனது போல் ஈரமாகிவிட்டிருக்கிறது என் முகம். அகதிகளின் நிலை பற்றி அவ்வளவு உருக்கமாக ஒரு ஃபேஸ்புக் கவிதை படித்தேன்…!!

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar