எழுத்துரு

in துண்டிலக்கியம்

ஆங்கிலக் கட்டுரை ஒன்றைத் தமிழ் எழுத்துருவுக்கு மாற்றிப்பார்த்து மனம் விட்டு சிரித்துக்கொண்டிருந்தேன். படிப்பதைவிட இது சுலபமாக இருந்தது. அந்தப் பக்கம் வந்த மனைவி திரையைப் பார்த்துத் திகைத்து, “என்னாங்க இது?” என்றார். விடுவேனா சந்தர்ப்பத்தை? “உனக்கு வேணா இது அபத்தமாத் தெரியலாம். ஆனா நம்பிக்கை இருக்குறவங்களுக்கு…”

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar