எலி

in கவிதை

நடுத் தெருவில் ஒருக்களித்துக் கிடக்கும்
எலியைக் காக்கைகள் கொத்துகின்றன
விரும்பிய நேரத்தில், பசிக்கிற சமயத்தில்
கூட்டமாய் வந்து கொத்துகின்றன
காக்கை அலகுகள் கூரியவை
ஒரு கும்பல் சேர்ந்து இன்னொரு ஆளை
ஈட்டியால் குத்திச் சிதைப்பது போல்
கொடூரமான காட்சி அது
(புரியும்படி சொல்லவா?
கௌரவர்கள் அபிமன்யுவைச்
சூழ்ந்து தாக்கிக் கொல்வது போல)
தினமும் பார்ப்பதுதான் என்றாலும்
நமக்குப் பழகிவிடும் விஷயம் அல்ல அது
இந்தத் தெருவில் இந்த வேகத்தில் வரும்
ஒரு காட்டானின் பைக்கிற்கு
ஒதுங்கிக் கடந்து செல்கிறேன்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar