அவசரம்

in துண்டிலக்கியம்

தெருவில் ஒரு தடியன் என்னைக் காட்டுத்தனமாக இடித்துக்கொண்டு பைக்கில் வேகமாகச் செல்கிறான். முன்னே செல்ல வழியே இல்லாமல் ஸ்தம்பித்து நிற்கும் போக்குவரத்தின் இடையே வண்டியை நிறுத்துகிறான். “என்னா அவசரம்!” என்கிறேன் கடுப்பாக. தடியன் அபாயகரமாகத் திரும்பிப் பார்த்து முறைத்து, “ன்னா?” என்கிறான். “என்னா அவசரம்-ல?” என்கிறேன் முகத்தில் குழந்தை போல் வியப்பைக் காட்டி.

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar