பெரிய மூக்குள்ள நண்பருக்கு

in கவிதை

மூக்கு இவ்வளவு பெரிதாக இருந்தால் வலிக்காதா?
உங்கள் மூக்கினுடைய பின்னணியாக மட்டுமே
நீங்கள் இருப்பது பரவாயில்லையா?
உங்கள் மூக்கிற்குத் தனி உடல் எதற்கு?
உங்கள் தலையில் திரியைப் பொருத்திக் கொளுத்தினால்
நாசித் துவாரங்கள் நெருப்பையும் புகையையும் கக்க
ராக்கெட்டாகப் பறப்பீர்களா?
உங்கள் ஆளுமை முழுவதையும்
உங்கள் மூக்கே விழுங்கிவிடுகிறதே?
தங்கள் உடலெடையில்
மூக்கெடையின் சதவீதம் என்னவோ?
திரைப்பட காமிரா பார்வையில்
படகின் ஒரு முனை நீரில் முன்னேறிச் செல்வது போல
நீங்கள் நடக்கும்போது மூக்கு முன்னே தெரியுமா?
அதைத்தான் நீங்கள் பின்தொடர்ந்து செல்வீர்களா?
உங்களால் அவசரத்திற்கு
எங்காவது ஒளிந்துகொள்ள முடியுமா?
உங்கள் குழந்தைகள்/மனைவி உங்கள் மூக்கில்
சறுக்குமரம் விளையாடுவதுண்டா?
மூக்கின் எடையைச் சுமந்துச் சுமந்து
உங்கள் முகத் தசைகள் இறுகிவிட்டனவா?
சாதாரணமாக மூக்கை நீவிக்கொள்ள
உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும்?
ஜலதோஷம் ஏற்பட்டால் என்ன ஆகும்?
தும்மினால் கீழே விழுந்துவிடுவீர்களா?
அப்புறம்?

*

(2012இல் ஆனந்த விகடன் ‘பேயோன் பக்க’த்திற்காக எழுதியது. வெளிவந்ததா என்று நினைவில்லை)

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar