காற்றலை

in கவிதை

குளிப்பாட்டும் குளிர்க் காற்று
சிகரெட்டை சீக்கிரம் தீர்த்துவிடுகிறது.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar