புயல்

in கவிதை

பெருங்காற்று கதவை மூட விடவில்லை
திறந்துவைத்துப் போனால் அறைந்து சாத்துகிறது.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar