ஹாக்கி

in கவிதை

என் மனதில் ஒரு ஹாக்கி மட்டை இருந்தது
உறுதியான, தரமான ஹாக்கி மட்டை
அது வெளியே வரத் துடித்தது
எல்லாவற்றையும் அடித்து நொறுக்க வேண்டும்
கண்மண் தெரியாமல்
தூசு, புழுதி, கான்க்ரீட், ரத்தம் தெறிக்க
அவ்வளவையும் தரைமட்டமாக்க வேண்டும்
பின்பு அந்த ம்யோல்னிர் மட்டையையும்
தரையில் அடித்துச் சிலாம்புகளாக்க வேண்டும்
இப்போதும் இருக்கிறது அந்த மட்டை
ஆனால் விளையாட்டுக் களிமண்ணில் செய்த
வாக்கிங் ஸ்டிக் மாதிரி.

Tags:

Comments are closed.

© 2017 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar