ஏதோ ஒன்று

in கவிதை

எல்லாவற்றிலும் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது
நகரும் மரவட்டையைக் கேள்
அது நேற்றிரவு எங்கே இருந்ததென்று
யாரோ ஒரு சண்முகத்திடம்
உன் சம்போகத்தைச் சொல்லு
பெருநிறுவனங்களில் முதலீடு செய்
புறநகரில் வீடு வாங்கு
சிற்பத்தைத் தலைகீழாகச் செதுக்கு
30 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல்
எண்ணவோட்டத்தை வர்ணி
சவரம் தேவையா என
முகவாயைத் தடவிக்கொள்
அரிசியில் படம் வரை
மனைவிக்குக் கைப்பை வாங்கு
கணவனுக்கு டி-ஷர்ட் வாங்கு
(உனக்கு அளவு தெரியும்)
சாலையைப் பார்த்துக் கட
பிச்சைக்காரனுக்குக் கைவிரி
பற்பசை தீருமுன் புதியதை வாங்கு
கடந்து சென்ற ஸ்கூட்டர்காரன்
சாலையைக் கடக்க உதவு
சரியான சில்லறை கொடு
நாளுக்கு எட்டு கிளாஸ் தண்ணீர் குடி
கூட்டங்களிடையே புழங்கு
ஒவ்வொன்றிலும் நீ இருக்கிறாய்
எல்லாவற்றிலும் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar