காபிக் கோப்பையுடன் 12ஆவது மாடியில்

in கவிதை

ஏழு மணி இருளில் விளக்குமாலை அணிந்து
அசையாமல் விறைத்து நிற்கும்
பத்து ராட்சதர்களுக்குப் பின்னால்
ஒற்றைக் கண்ணன் குந்தியிருக்கிறான்
சிறிது நேரத்தில் அவனைப் பார்ப்பேன்
தினமும் இரவெல்லாம் எத்தனை பீடிகளைப்
புகைத்துக்கொண்டு அங்கேயே குந்தியிருப்பான்
ஒற்றைக் கண்ணன்?
நான் காபிக் கோப்பையுடன்
பால்கனியில் வந்து நிற்க
முழங்கால்களில் கையூன்றி மெல்ல
எழுந்து நிற்கத் தொடங்குவான்
ராட்சதர்களின் செவ்வகத் தலைக்கு மேல்
முகத்தை முழுசாய்க் காட்டுவதற்குள்
மேகம் வந்து அவன் கண்ணை மறிக்கும்
அந்த ஒற்றைக் கண்தான் அவன் முகமே
இனி வர மாட்டான் என நினைக்கையில்
மேகப் பொதி தன் வழி போக
மீண்டும் தரிசனம் அளிப்பான் ஒற்றைக் கண்ணன்
பதினோராம் ராட்சதன் போல்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar