அழியாச் சுடர்கள்

in கவிதை

எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது –
உலகம் அழிந்து தரைமட்டமான பின்பும்
நம் கடமைகள் ஆவியாய் அலைந்துகொண்டிருக்கும்

இடிபாடுகளுக்குள் புகுந்து
மனிதர்களை, விலங்குகளை, பறவைகளை,
பூச்சிகளை, புழுக்களைத் தேடிப் பின்னர்
கடல்களில், நதிகளில், ஏரிகளில், குளங்களில் மூழ்கி
மீன்களை, தவளைகளை, முழுமையாய் அழுகாத
இன்ன பிற சடலங்களை ஆராய்ந்து
சிபிஆர் கொடுத்துப் பிழைப்பிக்க முயலும்

எதைப் பிடுங்க இந்தப் பிணப் புரட்டல் என்று
கடைநிலைக் கடமைகள் சலிப்பாகிக் கேட்கையில்
தலையாய கடமைகள் கடுப்புற்றுச் சொல்லும்:
கடமைகளுக்கும் உண்டு கடமைகள், மூடு.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar