சிரிக்கும் பல்லி

in கவிதை

​சூனியக்காரியின் கொக்கரிப்பு போல்
குளியலறையிலிருந்து பல்லியின் சத்தம்
எதை நினைத்துச் சிரிக்கிறாள் பல்லி?
(இதே போன்ற ஒரு சிரிப்பில்
நான் சோரம்போன சோகம் உண்டு)
குறும்புக்கார வேதாளம் ஒன்று
எம்.என். ராஜத்துக்குக் கிச்சுக்கிச்சு மூட்டினாற்போல்
ஒலிக்கும் பல்லியின் சிரிப்பு
சொல்லுவதென்ன?
மாடிவீட்டு அழைப்பு மணி
இதே மாதிரிதான் இருக்கும்
லேசாக ஒரு அழுத்து – அதற்கே
கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கீ எனக் குய்யோமுறையிடும்
அந்த வீட்டில் ஒரு முசுட்டுக் கிழவி வசிக்கிறாள்
கிழவிக்கு யாரும் இல்லை கூட
பாதி நேரம் செல்பேசியில் யாருடனோ
பேசிச் சிரித்துக்கொண்டிருப்பாள்
இவளுக்கு ஆகாத யாருக்கோ
கெடுதி வந்துவிட்டது போல்
சர்வநேரமும் சிரித்தாடுவாள் பொல்லாக் கிழவி
விவரங்கெட்ட எங்கள் வீட்டுப் பல்லியும்
சேர்ந்து சிரிக்கும் சூனியக்கிழவியின்
பிடிபடாத உளவாளி போல்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar