இரு கவிதைகள்

in கவிதை

கரித்துண்டு

நிரந்தர சிகரெட் நெடிக்காக
எட்ட நின்று சுருங்கப் பேசுவேன்
தீச்சட்டியில் போடச் சொன்ன கரித்துண்டு
கையில் வெதுவெதுப்பாக இருக்கிறது
சட்டியில் போட்டுவிட்டுத் தட்டில்
இன்னொரு துண்டைத் தேடுகையில்
அது எலும்புத் துண்டென உறைக்கிறது
ஆமாம்,
கரித்துண்டு போய் இரும்பாய்க் கனக்குமா?

மார்பின் மேல்

ஹாண்டில்பார் போல் பிடித்துக்கொண்டு
மார்பின் மேல் கவிழ் என்றார்கள்
சொன்னபடி செய்து மார்பின் மேல்
சட்டியைக் கவிழ்க்கிறேன்
கொட்டும் எலும்புக் கெண்டைகளின்
அனல்புகை என் கையைச் சுடக் கத்துகிறேன்
இப்படித்தானே பிடிக்கச் சொன்னேன்
உன்னை என்று திட்டுகிறார்கள்
எரியும் இடதுகைச் சுண்டுவிரலைத்
தடவிப் பார்க்கிறேன்
கொப்புளமாகிவிட்டதா என்று
“வரட்டுமா?” எனச் சிரிப்புடன் கேட்டு
மறைகிறார் அப்பா.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar