கண்ணாடியும் வாட்ச்சும்

in கவிதை

நோயாளி இறந்தால்
உடனே பில்லைக் கட்ட வேண்டும்
இரு மணிநேரத்திற்குள்
பிணத்தை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்
ஆம்புலன்ஸுக்கு உடனே முன்பதிவுசெய்து
வார்டைக் காலிசெய்ய வேண்டும்
அம்மாவின் டெபிட் கார்டுடன்
பில்லிங் பிரிவுக்குப் போனேன்
வார்டுக்குப் போன தம்பியிடம் சொன்னேன்
“அப்பா கண்ணாடியை மறந்துவிடாதே!”
இரு பைகளோடு வந்தவனிடம் கேட்டேன்
“கண்ணாடி கிடைத்ததாடா?”
“ஆம், எடுத்துக்கொண்டேன்”

இரண்டு நாட்கள் அடங்கிய பின்பு
கண்ணாடியை எடுத்துத் தந்தான்
அழகான ஒரு வாட்ச்சையும்
என் மேஜை மேல் வைத்தான்
“இது அப்பா வாட்ச். இதையும் வைத்துக்கொள்”
அவர் முன்பே ஒரு வாட்ச் தந்திருக்கிறார்
அதைக் கட்டிக்கொண்டுதான் சிங்கப்பூர் போனேன்
அவர் கண்ணாடியை நான் அணிய முடியாது
அவரது பார்வை அவ்வளவு மோசமில்லை
நானோ கிட்டத்தட்டக் குருடு
வருபவர்கள் யாரும் அதை
உடைத்துவிடக் கூடாதென்று
கண்ணாடியை பீரோவில் வைத்தேன்
வாட்ச்சைத்தான் கட்டுவதா பூட்டிவைப்பதா?

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar