ஓய்!

in கவிதை

அயிறே,
மனப்பாடம் செய்த மந்திரத்தை சீக்கிரம் கக்கு
அட்சரம் பிசகத் திருப்பிச் சொல்கிறேன்
உன் கூட்டத்தின் ஓலம் தவிர்க்க
நேற்று மாட்டிய வெண்பாம்பைப் பார்த்து
நானும் உன் மந்தை என ஏமாறாதே
நீ மூக்கை நோண்டிவிட்டு
வேட்டியில் துடைக்கும் கையால்
பிடித்துவைத்த சோற்றுருண்டையில்
என் அப்பா குந்தியிருக்கிறார்
எனப் பிதற்றாதே
நாலு பருக்கை போடும் வரை
பசியில் அலைவார் என மிரட்டாதே
ஆளை நெருப்புக்குள் தள்ளி விட்டுக்
காலையிலிருந்து என்னை
ஈரத்துணியில் உட்காரவைத்திருக்கிறாய்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar