ஓஹோ!

in கவிதை

பாட்டன், முப்பாட்டன் எல்லாம்
காக்கை உருவத்தில் வருவார்களாமா?
“கா கா” என்று நாம் கத்தினால்
அன்பாக ஓடி வந்து
ஒயிட் ரைஸைத் தின்பார்களாமா?
சாலைப் பெருச்சாளிகளை
அக்கு அக்காகக் கொத்தித் தின்ற பின்
அத்தனூண்டு வயிற்றில் இடம் இருக்குமாமா?

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar