கடைசி வார்த்தைகள்

in கவிதை

கடைசியாக நீங்கள் என்னிடம்
பேசிய வார்த்தைகள் என்ன?
சுத்தமாக நினைவில்லை.
அவை நினைவிருப்பது
முக்கியம் என்று நினைத்தேன்
கண் அசைவு நிற்பதற்கு
நான்கு நாட்கள் முன்பு
ஆக்சிஜன் முகமூடி அணிந்து
நீங்கள் செய்த சைகைகள்
கணக்கில் வருமா?
இதில் நான் எங்கே வருகிறேன்?
கம்மிய குரலில் முகமூடிவழி
பேசியது புரியாமல்
தலையாட்டினேன்
வீங்கிய கையை அழுத்தினேன்
காலையில் இருந்ததைவிட
இப்போது மிகவும் தேறிவிட்டீர்களாம்
என்று மருத்துவர்களின் புளுகுகளைப்
பல்லிளித்து நானும் நம்பி
உங்களுக்குச் சொன்னேன்
கடைசி வரை நானேதான்
பேசிக்கொண்டிருந்தேன்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar