இப்படித்தானா?

in கவிதை

சாகக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை
அதைவிட அபத்தம் இல்லை
இத்தனைக்கும் பிறகு
இப்படித்தான் சாக வேண்டுமா என்கிறேன்
வலியில்லா வழிகள் ஆயிரம் இருக்க
அதில் ஒன்றில் இறந்திருக்கலாம்
காணாமல்போவதில் என்ன குறை கண்டீர்கள்?
மரணத்தின் அறிகுறிகள், சௌகரியங்கள் பலவும்
தொலைந்துபோவதிலும் உண்டே
மறைந்தார் என்று சொல்வதில்லையா?
தேடாதீர்கள் எனக் கிறுக்கிவைத்துவிட்டு
ஒருநாள் இடத்தைக் காலிசெய்தால்
தேடவா போகிறோம்.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar