டிஸ்ப்னிக், டாக்கிப்னிக்

in கவிதை

டிஸ்ப்னிக், டாக்கிப்னிக், டயூரெட்டிக்ஸ்
டைல்ஸ் பதித்த சுவரைப் பார்த்து
மருத்துவர் படபடக்கிறார்
ஆவாகனம், உபதிஷ்டது, ஸ்வாகா
நெருப்பு டப்பாவைப் பார்த்துப்
புரோகிதர் ஒப்பிக்கிறார்
எனக்கோ மொத்த விவகாரமும்
இன்னும் புரியவில்லை.

Tags:

Comments are closed.

© 2018 பேயோன் - Powered by Wordpress / Theme: Tabinikki

பேயோன் is using WP-Gravatar